Conferencia sobre Estándares OGC para la próxima generación de Servicios Basados en Localización (LBS)

Aquest esdeveniment inclourà:
 • Presentacions
 • Una recepció amb demostracions d’implementacions d’estàndards OGC

Esteu buscant maneres de proporcionar als usuaris millors serveis basats en localització? Com ara:
 • Proveir les dades més recents i més contextualment rellevants
 • Fer que l’accés a la informació sigui incremental
 • Comunicar la posició de forma ràpida, econòmica fins i tot en itinerància
 • Oferir un menor nombre d'aplicacions LBS que proporcionin un major detall en les dades i més fiabilitat
 • Donar suport a la localització tant a l’exterior com dins dels edificis

Són les eines LBS actuals eficients en termes d'accés i gestió de dades? Cal aconseguir
 • Reduir els costos de creació i manteniment de dades basades en localització
 • Mantenir les dades geogràfiques actualitzades
 • Combinar dades, mantenint una simbolització intuïtiva i coherent
 • Acomodar diverses plataformes mòbils amb funcionalitats coherents
 • Utilitzar la millor precisió en el posicionalment disponible donada pels sensors disponibles
 • Utilitzar interfícies de programació (API) oberta per reduir despeses de migració d’eines LBS

Invitació imprimible

Quan

Dimecres 27 febrer 2013 14:00-17:30

On

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
Parc de Montjuïc (Barcelona)
Mapa

Agenda

L'Open Geospatial Consortium (OGC) convida a tots els desenvolupadors de mòbils, proveïdors de dades de localització, operadors de xarxa i els usuaris de serveis LBS a la conferència i la recepció.

Agenda de las presentaciones

13:30 Inscripció
14:00 Benvinguda Denise McKenzie (OGC)
14:10 Avançant cap a la nova generació de LBS a través dels estàndards OGC George Percivall (OGC)
14:25 Nova generació d’aplicacions per a la resposta a emergències propulsades per estàndards OGC Frank Suykens (Luciad)
14:40 L’experiència de Fraunhofer amb aplicacions mòbils per mostrejar dades de salut Hylke van der Schaaf, Kym Watson (Fraunhofer IOSB)
14:55 Compartició de la localització – del escriptori al mòbil Roger Brackin (Envitia)
15:10 L’estàndard OGC obert GeoSMS Kuo-Yu "Slayer" Chuang, (ITRI)
15:25 El lideratge de Wikitude en estàndards oberts: OGC ARML2 Martin Lechner (Wikitude)
15:40 Representació geospacial 3D Volker Coors, Fraunhofer (IGD)
15:55 Introducció a les demostracions sobre estàndards OGC George Percivall
16:00 Recepció incloent demostracions d’implementacions d’estàndards OGC

Demostraciones previstas

OGC Web Services Mike Reynolds (Augmented Technologies); Kym Watson i Hylke van der Schaaf (Fraunhofer IOSB)
GeoSMS Kuo-Yu "Slayer" Chuang (Industrial Technology Research Institute)
Sensor Web per a la "Internet of Things" Joaquín del Río Fernández (Universidad Politécnica de Cataluña)
IndoorGML Sisi Zlatanova (Delft University of Technology)
ARML2 Martin Lechner (Wikitude)
Representació 3D (3D Portrayal) Volker Coors (Hochschule für Technik Stuttgart)
Punts d'Interés (POI) Alessandra Donnini (Etcware)
GeoPackage Frank Suykens (Luciad); Roger Brack (Envitia)

Estándares OGC para móviles

Altres

L’acte serà en anglès i s’oferirà un refrigeri.

El CREAF i l’ILAF (http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/ilaf) han participat en la organització d’aquesta jornada.

URL per a registrar-se

Nota original en inglès
Topic revision: r2 - 24 Feb 2013, JoanMaso
This site is powered by FoswikiThe information you supply is used for OGC purposes only. We will never pass your contact details to any third party without your prior consent.
If you enter content here you are agreeing to the OGC privacy policy.

Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding OGC Public Wiki? Send feedback